INVENTARISATIES  en  MONITORING


NIEUWS
INVENTARISATIES en MONITORING 2017
30 januari 2018
Het definitieve overzicht met inventarisaties uit 2017 is gereed. Per provincie zijn de locaties aangegeven, de bijbehorende documenten zijn middels een muisklik te openen.
De gedetailleerde verslagen en overzichten zijn verpakt in totaal 32 pdf's die gedownload kunnen worden.
Hieronder de locaties:
1 Toelichting bij de verslagen 2017, B1 GG Borger Odoorn 2017, B2 Westdorp-Eeserveen 2017, E1 GG Emmen 2017, E2 Emmen - 4 Zwartemeer Runde,
E3 Emmen 30, E4 Emmen 41, E5 Emmen 60 ev., GG Nieuwediep 2017,
H1 HoogezandSappemeer KSenGG-2017, H2 Hoogezand 2, H3 Hoogezand 3, KSenGG gemeente Vlagtwedde 2017, Muntendam KSenGG 2017,
Pekela 2017 KSenGG,
S1 Stadskanaal KSenGG 2017, S2 Stadskanaal B, S3 Stadskanaal C, S4 Stadskanaal 80 ev, V1 VeendamKSGG inventarisatie2017, Veendam 1, Veendam 2, Veendam 3, Veendam 4, Veendam 5, Veendam 6 , Veendam 7, Veendam 8, Veendam 9, Veendam 10, W1 Wildervank KSenGG 2017, W2 Wildervank 2

INVENTARISATIES en monitoring 2016 en eerder27 dec 2016
Het definitieve overzicht van de inventarisaties in het jaar 2016 is gereed. De locaties zijn voorzien van het Amersfoortse coordinaat. Het betreft de volgende locaties. De link leidt naar een gedetailleerde pdf.
In prov. Groningen:
Gemeente Vlagtwedde, HoogezandSappemeer, Muntendam, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Wildervank EO
In prov. Drenthe:
Borger Odoorn, Emmen, Nieuwediep
In prov. Overijssel:
Dedemsvaart, De Krim, Hardenberg

Platform Berend Botje is al jarenlang actief in het opsporen van krabbenscheervelden en die blijvend te monitoren. Dat blijkt heel erg nodig omdat de Krabbenscheer voortdurend met wortel en al wordt uitgeroeid. Dat heeft gevolgen voor de zwaar beschermde libel Groene Glazenmaker, waarvan het vrouwtje alleen haar eieren wil leggen in de beschermende bladrozet van de Krabbenscheer.
Het voortbestaan van deze libel wordt door landelijke en Europese overheden zeer belangrijk gevonden. Details over plant en libel leest u onder GROENE GLAZENMAKER.mei 2016
nieuwe adviezen voor beheer van krabbenscheer vegetaties

Samenvatting
Uit een langdurig onderzoek naar de biotoop van groene glazenmakers in de Veenkoloniën is gebleken dat niet eenvormige, uitgestrekte krabbenscheer vegetaties de ideale biotoop van groene glazenmakers vormen, maar dat een mozaïek van krabbenscheer velden en veldjes en losse planten de ideale biotoop vormt voor groene glazenmakers. Het blijkt mogelijk om krabbenscheer vegetaties in zes groepen, in opklimmende mate belangrijkheid, voor groene glazenmakers, in te delen. Het blijkt zinvol om het beheer van krabbenscheer vegetaties op een andere wijze uit te voeren, waarbij gestreefd kan worden om de eenvormige, uitgestrekte, GG-1 klasse krabbenscheer vegetaties om te zetten naar meer gevarieerde, GG-3 of GG-4 klasse, krabbenscheervegetaties. In stedelijke gebieden, waar aanwonenden moeite hebben met de aanwezigheid van krabbenscheer vegetaties zou, na baggeren, de plaatsing van geschikte plantenbakken met krabbenscheer planten in het water een mogelijke en duurzame oplossing kunnen zijn.
Inclusief 3 excel-sheets met uitgebreide onderbouwing van het onderzoek.
Lees verder op inventarisaties en monitoring

Een onderzoek aan Krabbenscheer:
Bepaling van het aantal planten per m2,

Resultaten van een onderzoek over het meten van krabbenscheer, uitgevoerd in september 2015. Lees de uitgebreide pdf.

Lopend onderzoek:
Het tellen van huidjes van Groene glazenmakers op Krabbenscheervelden
Op dit moment loopt een langdurig onderzoek naar de aantallen uitsluipende Groene glazenmakers op de diverse soorten Krabbenscheervegetaties in de Veenkoloniën van de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel.
Doel van het onderzoek is om vast te stellen of er een verband is tussen de structuur van de Krabbenscheer vegetaties en het voortplantingssucces van de daar aanwezige populatie Groene glazenmakers en om zo mogelijk te komen tot de vaststelling en beschrijving van optimale Krabbenscheer vegetaties, allereerst in de Veenkoloniën maar mogelijk in het hele land.

De aanleiding voor dit onderzoek is de waarneming dat er op sommige Krabbenscheer vegetaties veel huidjes van uitgeslopen Groene glazenmakers worden gevonden, tot 50 huidjes per honderd vierkante meter, en dat er andere krabbenscheer vegetaties zijn waar geen of maar zeer weinig huidjes van uitgeslopen Groene glazenmakers worden gevonden.

Dit onderzoek is gestart in 2013 en het is de bedoeling dat het wordt afgesloten in 2020. Problemen bij dit onderzoek zijn het schonen van Krabbenscheer vegetaties en het weer, want door regen in het uitsluipseizoen, dat loopt vanaf half juni tot eind juli, spoelen de achtergebleven huidjes van de Krabbenscheerplanten af, waardoor het lastig wordt om te bepalen hoeveel Groene glazenmakers er bij een Krabbenscheer vegetatie zijn uitgeslopen.

 

Waar zijn de lokaties gelegen?

Hieronder volgt een lijst van plaatsnamen die leiden naar de betreffende pdf. die een gedetailleerd overzicht geeft van de lokaties ter plekke.

Borger-Odoorn, Dedemsvaart, De Krim, Emmen, gem. Vlagtwedde, Hardenberg, Hoogezand-Sappemeer, Muntendam, Nieuwediep, Pekela, Stadskanaal, Twente, Veendam, Wildervank.

 

De gedetailleerde verslagen vindt u ook in pdf-formaat op de download pagina.

 

Mocht U op uw wandelingen nieuwe krabbenscheerlocaties aantreffen dan zouden we dat graag via de mail van U vernemen. Geef U op als plaatselijke waarnemer.

MONITORING / krabbenscheer verwijderd
23-1-17

In deze kolom vindt u een overzicht van de krabbenscheer biotopen die geheel of deels verwijderd zijn of door natuurlijke oorzaak verdwenen zijn. Soms is de betreffende gemeente verantwoordelijk, soms het waterschap Hunze en Aa's te Veendam of een ander waterschap. De indeling is gekoppeld aan de desbetreffende gemeente. Voor sommige plaatsen zijn er onderverdelingen in verband met de grootte van de pdf-bestanden.

Hier volgen de gemeenten: Hoogezand 1, Hoogezand 2, Muntendam, Veendam 1, Veendam 2A, Veendam 2B, Veendam 3A, Veendam 3B, Veendam 4A, Veendam 4B Veendam 4C, Wildervank, Pekela, Stadskanaal A, Stadskanaal B, Stadskanaal C, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen Zwartemeer, Emmen EC en EE, DedemsvaartBeknopte overzichten
25-1-17
Hierbij in de vorm van een samenvatting een aantal beknopte overzichten van de aantallen planten krabbenscheer en vindplaatsen groene glazenmakers sinds het begin van de waarnemingen in 2008. De nummers van de locaties komen overeen met de nummers in de inventarisatie verslagen. Het betreft de volgende gemeenten en plaatsen: Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Muntendam, Pekela, Stadskanaal, Valthermond, Veendam, Wildervank, Nieuwediep. De samenvattingen zijn gecombineerd tot 1 pdf.


Op 27-12-16 is in pdf vorm een totaal overzicht van Groeneglazenmaker en Krabbenscheer in de Veenkolonien toegevoegd.

 

ZO MOET HET DUS NIET
       Voor schonen: 26-08-2013 Na schonen: 04-09-2013.
Sloot bij Ep Schuilinghstraat in Emmercompascuum